ตรวจสอบ/ส่งหลักฐาน

ลงทะเบียนสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน HSK


สอบวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เวลา 22 น.

ศูนย์สอบ HSK วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-564-4440 ต่อ 7595 电话号码 มือถือ 094-5531535 手机号码

E-mail : hskthammasat@gmail.com


Username :