แบบฟอร์มการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 汉语水平考试报

HSK ครั้งที่ 2/63 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

ศูนย์สอบ HSK วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อ 02-564-4440 ต่อ 7595, 09-4553-1535

E-mail : hskthammasat@gmail.com


*จำนวนรับในแต่ละระดับ จะนับจากผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อนเท่านั้น *

**หากมีผู้สมัครและชำระเงินเกินจากแผนรับที่กำหนดไว้จะยึดตามลำดับ วันและเวลาที่ชำระเงินจริงเท่านั้น**

* Required

ระดับที่ต้องการสอบ HSK 报考科目 *

**ผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียง 2 ระดับเท่านั้น** 考生最多可以选择两个等级(考试时间不可重复)

HSK 二级 ระดับ 2 (700 泰铢 บาท) เวลาสอบ 考试时间 09.00-09.55 น.
HSK 四级 ระดับ 4 (1,200 泰铢 บาท) เวลาสอบ 考试时间 09.00-10.45 น.
HSK 六级 ระดับ 6 (2,000 泰铢 บาท) เวลาสอบ 考试时间 09.00-11.20 น.

HSK 一级 ระดับ 1 (500 泰铢 บาท) เวลาสอบ 考试时间 13.30-14.10 น.
HSK 三级 ระดับ 3 (900 泰铢 บาท) เวลาสอบ 考试时间 13.30-15.00 น.
HSK 五级 ระดับ 5 (1,600 泰铢 บาท) เวลาสอบ 考试时间 13.30-15.35 น.
 
 

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/cicmtest/domains/cicm-test.com/public_html/applyHSK2/chkApplyLevel1.php on line 134