สมัครสอบวัดระดับภาษาจีน HSK


HSK ครั้งที่ 5/63
สอบ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: 29/09/2020 เวลา 09:00 น. - 30/09/2020 เวลา 09:00 น.

HSK ครั้งที่ 4/63
สอบ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: 8/09/2020 เวลา 09:00 น. - 24/09/2020 เวลา 12:00 น.

HSK ครั้งที่ 3/63
สอบ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: 11/08/2020 เวลา 09:00 น. - 3/09/2020 เวลา 12:00 น.

HSK ครั้งที่ 2/63
สอบ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: 15/07/2020 เวลา 09:00 น. - 4/08/2020 เวลา 12:00 น.

HSK ครั้งที่ 1/63
สอบ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: 17/01/2020 เวลา 00:00 น. - 8/03/2020 เวลา 09:00 น.

HSK ครั้งที่ 11
สอบ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เวลา 22 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: 30/11/1999 เวลา 00:00 น. - 30/11/1999 เวลา 10:30 น.